Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації

Рівненський замок

ks0098 rivnenskyi zamok 01

Рівненський замок

(м. Рівне, вул. Замкова)

Пам’ятка археології місцевого значення
Взята на державний облік наказом управління культури і туризму
облдержадміністрації від 26.12.2017 № 182

  Поселення виникло у мідному віці, в кінці 4 тис. до н. е. і функціонувало у першій половині 3 тис. до н. е., у ІХ–Х ст. тут існувало ранньослов’янське поселення райковецької культури, а у ХV–ХVІІ ст. підвищення було перетворене на укріплений замок. У  ХVІІІ–ХІХ ст. тут знаходилась резиденція князів Любомирських.

  Підвищення, на якому знаходилися Рівненський замок та палац князів Любомирських позначене на планах міста кінця ХVІІІ – першої половини ХХ ст., воно зафіксоване на рисунках ХІХ ст. та на світлинах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  На початку 50-х років ХХ ст. міською владою було прийняте рішення розібрати рештки палацу князів Любомирських (на той час будівля перебувала в аварійному стані). Під час цих робіт було знівельовано весь пагорб, на якому знаходився замок ХV–ХVІІ ст. Тому на сьогодні замкова територія візуально не фіксується.

  Рівненський замок розбудовувався у ХV–ХVІІ ст. на окремому підвищенні, оточеному заболоченою заплавою р. Усті. Для посилення його оборони було влаштовано великий став і замкова територія перетворилась на острів, для сполучення із ним з боку міста було споруджено міст. Зберігся досить детальний опис замка в інвентарі спадщини князя Олександра Острозького 1620 р. В ньому названі основні елементи оборони замка і різноманітні будівлі, які знаходились на його території.

  У 2016–2017 рр. дочірнім підприємством «Рівненська старовина» на замовлення управління культури Рівненської міської ради були проведені археологічні роботи з метою визначення стану збереженості культурних шарів та давніх об’єктів на замковій території, а також уточнення хронології, встановлення планування замку та прив’язки його до місцевості. Було прокопано 15 шурфів і три розкопи загальною площею понад 300 кв. м. В усіх трьох розкопах досліджено ділянки давнього оборонного рову, зібрано велику колекцію археологічних знахідок ХV–ХІХ ст. (керамічний посуд і кахлі, вироби із металів, скла, каменю). Серед знахідок трапились уламки ліпного посуду і вироби із кременю мідного віку кінця 4– початку 3 тис. до н. е., а також уламки глиняних посудин ІХ–Х ст. ранньослов’янської райковецької культури.

  Ці археологічні роботи дозволили уточнити розміри та планування Рівненського замку. Він складався із двох частин: дитинця і північно-східного укріплення. Дитинець мав неправильну чотирикутну форму, з трьох сторін був оточений заплавою ріки, а із північно-східної сторони був захищений оборонним ровом. Довжина майданчика дитинця вздовж рову близько 80 м, ширина – близько 55 м (площа дитинця 0,4 га). Саме на дитинці було збудовано у першій половині ХVІІІ ст. палац Любомирських. Культурні нашарування на території дитинця значною мірою зруйновані. Оборонний рів дитинця прямолінійний, завширшки 30 м. Північно-східний майданчик замку був чотирикутний у плані. Культурний шар тут має товщину до 1 м, він насичений різноманітними знахідками мідного віку, ранньослов’янського періоду, литовсько-польської доби.

  Із північно-східного боку майданчик був захищений прямолінійним відрізком рову завдовжки 140 м і завширшки близько 30 м. Площа зовнішнього оборонного рову 0,4 га.

  Пам’ятка є важливим джерелом для вивчення давньої історії Волині первісної доби, середньовіччя та модерного часу.

ks0098 rivnenskyi zamok 02

Рис. 1. Територія замку на плані Рівного з нанесеною охоронною зоною:
1 - дитинець;
2 - оборонний рів дитинця;
3 - північно-східний майданчик;
4 - зовнішній оборонний рів замку;
5 - майданчик за межами замку

ks0098 rivnenskyi zamok 03

Рис. 2. Фрагмент плану центральної частини Рівного кінця XVIII ст. із островом, на якому знаходився замок (1) і палацом князів Любомирських (2)

ks0098 rivnenskyi zamok 04

 Рис. 3. Замковий острів за картографічними та археологічними джерелами:
1 - палац князів Любомирських на дитинці;
2 - оборонний рів дитинця;
3 - північно-східний майданчик замку;
4 - зовнішній оборонний рів замку;
5 - північно-східна частина природного підвищення за межами замку

ks0098 rivnenskyi zamok 05

 Фото 2. Ділянка внутрішнього схилу оборонного рову дитинця Рівненського замку. Вигляд із заходу.

ks0098 rivnenskyi zamok 06

 Фото 3. Археологічні дослідження Рівненського замку. Розкоп №1. Вигляд зверху.

ks0098 rivnenskyi zamok 07

 Фото 4. Інформаційна табличка на місці розкопок Рівненського замку.

Рівненська обласна рада

Рівненська обласна рада

Міністерства культури та інформаційної політики

Міністерство культури та інформаційної політики

Верховна рада

Президент України

Президент України

Облдержадміністрація

Облдержадміністрація