Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації

Культура і децентралізація. Онлайн з керівниками ОТГ

210112 zoom 1

11 січня 2021 року управлінням культури і туризму облдержадміністрації проведено онлайн нараду з керівниками територіальних громад області на тему «Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури  органами місцевого самоврядування в умовах змін адміністративно-територіального устрою».

   На нараді було розглянуто ряд надзвичайно важливих питань, що стосуються налагодження ефективної системи надання населенню культурних послуг у контексті децентралізації.

   Спікери наради, а це - начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Любов Романюк, директор Рівненського обласного контактного центру Василь Курилас, директор КЗ «Рівненська обласна наукова бібліотека» РОР Валентина Ярощук, директор КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості» РОР Володимир Самчук, голова обкому профспілки працівників культури Петро Давидюк, виступили з фаховими консультаціями. Зокрема, були розглянуті питання забезпечення ефективного управління сферою культури в територіальних громадах, нормативно-правові засади передачі закладів культури у власність територіальних громад, специфіка надання бібліотечних послуг у громадах, налагодження роботи закладів культури клубного типу, мистецьких шкіл, творчих колективів.

210112 zoom 2

Короткий виклад матеріалів наради:
   В області завершується реформа децентралізації влади. З 1 січня усі громади отримали повноваження і ресурси, та стали рівними у відносинах з державним бюджетом.
   Відтепер громади несуть повну відповідальність за надання послуг на своїй території, в тому числі, - культурних. Сфера культури в громадах включає аматорське мистецтво, бібліотечну і музейну справи, охорону культурної спадщини, питання релігії, національностей і туризму, початкову мистецьку освіту, організацію дозвілля.
   Однак, в деяких випадках, стурбованість викликають підходи до створення органів управління галуззю в територіальних громадах, зокрема:
- утворюються  багатогалузеві органи управління, які поєднують повноваження декількох сфер: освіти, культури, молоді, спорту, соцзахисту, тощо, навіть у великих спроможних громадах;
- галуззю культури займається фахівець без спеціальної освіти;
- при підборі кадрів до виконавчих органів ТГ висококласні фахівці замінюються на осіб, які не знають специфіки роботи галузі.

   Вважаємо за необхідне нагадати, що одним з трьох основних завдань реформи є побудова ефективної системи управління. Є великий ризик неефективного та нефахового управління сферою культури, що у подальшому призведе до втрати базової мережі закладів культури, знищення об’єктів культурної спадщини, туристичних ресурсів, зниження якості культурних послуг.
   Хоча адміністративна реформа не передбачає ліквідації закладів культури, в області є випадки прийняття таких рішень органами місцевого самоврядування у зв’язку з реалізацією постанови Верховної ради України від 17. 07.2020 № 807 – ІХ «Про утворення і ліквідацію районів».

210112 zoom 3

   Звертаємо увагу, що процеси передачі комунального майна, налагодження системи забезпечення культурних потреб населення в громадах  регулюються чинним законодавством України.
   Законом України «Про добровільне утворення територіальних громад» передбачено, що (ст.4) «якість та доступність культурних послуг що надаються в територіальних громадах,  не можуть бути нижчими ніж до об’єднання» та ст.8 «Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків громад, що об’єдналися з дня надання повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою територіальною громадою».
   Ці ж питання регулює Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» (ст.4).
   Згідно статті 22 Закону України "Про культуру" в Україні сформовано базову мережу закладів культури, та передбачено, що виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із Міністерством культури та інформаційної політики України. Таким чином, органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про ліквідацію закладу культури тільки після отримання погодження з вищезазначеного Міністерства.

   Недоречним є скорочення, звільнення штатних працівників закладів, що передаються. Відповідно до ст.36 Кодексу законів про працю України «зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників».
   При формуванні мережі закладів культури територіальних громад необхідно враховувати положення Постанов Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72  “Про державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні” та  від 12.11.1998 № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами».
   На жаль, сьогодні частина закладів культури, які передаються до громад, знаходяться у занедбаному стані, мають фінансову заборгованість і потребують фінансової, кадрової, організаційної підтримки. Тільки громади можуть  перетворити їх на нові культурні центри, наповнити новим змістом і зробити корисними і привабливими для людей.

   Управління культури туризму облдержадміністрації та обласні методичні центри готові надавати консультативну допомогу у налагодженні роботи закладів культури у громадах.
   Обласна державна адміністрація, управління культури і туризму облдержадміністрації налаштовані на співпрацю з громадами і можуть брати дольову участь, у тому числі і фінансову, у проведенні цікавих культурологічних заходів.
   Для втілення творчих проектів щороку надається 4 гранти голови облдержадміністрації та голови обласної ради. Щомісяця виплачуються 10 стипендій голови облдержадміністрації і голови обласної ради працівникам і ветеранам галузі. Присуджується 6 обласних мистецьких премій.
   Радимо також брати участь у грантових програмах Українського культурного фонду, які безпосередньо стосуються надання культурних послуг на рівні громад, зокрема програми «Культура. Туризм. Регіони» та «Культурні столиці України».

Рівненська обласна рада

Рівненська обласна рада

Міністерства культури та інформаційної політики

Міністерство культури та інформаційної політики

Верховна рада

Президент України

Президент України

Облдержадміністрація

Облдержадміністрація