Управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації

Музейна рада

  Музейна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при управлінні культури і туризму облдержадміністрації (далі - управління), утвореним з метою визначення пріоритетних напрямів формування та реалізації національної музейної політики.

  Основними завданнями Ради є:
- сприяння у забезпеченні комунікації управління з представниками професійної громадськості, музейними закладами;
- моніторинг ефективності чинного законодавства щодо музейної справи та суміжних питань;
- надання управлінню рекомендацій та пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері музейної справи.

  Рада відповідно до основних завдань своєї діяльності розглядає:
- питання про діяльність музейних закладів області (в т.ч. різних форм власності);
- пропозиції щодо створення і ліквідації музеїв державної і комунальної форм власності області;
- питання наукового і методологічного характеру у сфері музейної справи;
- питання розвитку музейної справи та діяльності музейних закладів області;
- забезпечення збереження державного Музейного фонду, що зберігається в музейних закладах області;
- інші питання формування та реалізації національної музейної політики.
  Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації, або уповноважена ним особа може ініціювати розгляд Радою питань, віднесених до її компетенції.

  Рада має право:
- отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
- запрошувати до участі у засіданнях представників управлінь облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
- утворювати робочі групи (за потреби);
- залучати в установленому порядку до роботи Ради провідних вчених, фахівців, незалежних експертів, спеціалістів-консультантів (за їх згодою);
- вносити пропозиції керівництву управління з питань, що належать до компетенції Ради.

  Персональний склад Ради затверджується наказом управління раз на два роки на підставі поданих пропозицій.
  До роботи в Раді залучаються науковці, митці, фахівці сфери музейної справи, представники музеїв, інститутів громадянського суспільства (за згодою).

  Робота Ради здійснюється на громадських засадах.

  Рішення Ради мають рекомендаційний характер і вносяться на розгляд управління для прийняття відповідного рішення.

Детальніше про Музейну раду в положенні:

Відкрити документ у новій вкладці

Персональний склад музейної ради

Відкрити документ у новій вкладці

Рівненська обласна рада

Рівненська обласна рада

Міністерства культури та інформаційної політики

Міністерство культури та інформаційної політики

Верховна рада

Президент України

Президент України

Облдержадміністрація

Облдержадміністрація